A A A

Apleistos apskaitos sutvarkymas

Galime sutvarkyti apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius. Šią paslaugą atliekame nuo pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo ir pateikimo atitinkamoms institucijoms bei vadovams.

Pateikiame detalizuotą buhalterinės apskaitos tvarkymo aprašymą:

• pirkimo ir pardavimo dokumentų registravimas;

• avanso apyskaitų sudarymas;

• komandiruočių avanso apyskaitų sudarymas;

• kasos knygos sudarymas;

• banko išrašų registravimas;

• darbo užmokesčio, atostoginių, kompensacijų apskaičiavimas;

• sandėlio apskaita;

• nurašymo aktų paruošimas;

• ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas;

finansių ataskaitų rinkinio parengimas.