A A A

APSKAITOS PASLAUGOS • Pirminių dokumentų apdorojimas

  - pirminių dokumentų surinkimas
  - tvarkymas
  - apskaitymas
  - suminė/vienetinė sandėlio apskaita

  -Kasos dokumentų pildymas ir registravimas
  -Kasos knygos pildymas
  -Pirkimų ir pardavimų sąskaitų-faktūrų registravimas
  -Avanso apyskaitų pildymas ir registravimas
  -Banko dokumentų registravimas, bankiniai pavedimai
  -Atsargų apskaita
  -Ilgalaikio turto apskaita
  -Trumpalaikio turto apskaita

 • Darbo užmokestis

  - darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas

  - darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
  - priėmimas, atleidimas iš darbo
  - mokesčių skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
  - pažymų išdavimas

 • Buhalterinės ataskaitos vadovui

  - pelno (nuostolio) ataskaita
  - skolų ataskaita
  - balansas
  - metinės finansinės ataskaitos
  - kitos finansinės ataskaitos
  - atskaitingų asmenų pinigų panaudojimo ataskaitos

 • Ataskaitų kontrolės institucijoms ruošimas ir pristatymas

  - mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos
  - mėnesinės ir metinės SODROS ataskaitos
  - kitos pažymos ir VMI, SODROS
  - statistikos departamento bei Lietuvos muitinės ataskaitos