A A A

Buhalterinės ataskaitos vadovui

- pelno (nuostolio) ataskaita
- skolų ataskaita
- balansas
- metinės finansinės ataskaitos
- kitos finansinės ataskaitos
- atskaitingų asmenų pinigų panaudojimo ataskaitos