A A A

Darbo užmokestis

- darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas

- darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
- priėmimas, atleidimas iš darbo
- mokesčių skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
- pažymų išdavimas