A A A

Konsultacijos

- Teikiame konsultacijas apskaitos vedimo klausimais, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus.
- Konsultuojame ir informuojame Klientą apie naujus reikalavimus bei įstatymus dėl apskaitos dokumentų pildymo.
- Konsultuojame įmones įvairiais klausimais.

- Užpildome metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
- Užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą.
- Užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.