A A A

Pirminių dokumentų apdorojimas

- pirminių dokumentų surinkimas
- tvarkymas
- apskaitymas
- suminė/vienetinė sandėlio apskaita

-Kasos dokumentų pildymas ir registravimas
-Kasos knygos pildymas
-Pirkimų ir pardavimų sąskaitų-faktūrų registravimas
-Avanso apyskaitų pildymas ir registravimas
-Banko dokumentų registravimas, bankiniai pavedimai
-Atsargų apskaita
-Ilgalaikio turto apskaita
-Trumpalaikio turto apskaita